home služby reference o firmě kontakt
N.O.R.T - Ing. Karel Smolík
železnice N.O.R.T - Ing. Karel Smolík

Nabídka služeb

 • vypracování studií, investičních záměrů a projektové dokumentace na :
  - stavby, obnovy a rekonstrukce železničního svršku, spodku a zařízení tratí na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách
  - stavby na dráze
  stavby místních a účelových komunikací, zpevněných ploch a terénních úprav

  Projektová dokumentace je zpracována v digitální formě v programu MicroStation s nadstavbou InRail.

 • zajištění realizace stavby

 • inženýrská činnost, zajištění správních řízení (vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí stavby včetně správních řízení navazujících )

 • zajištění technicko-bezpečnostní zkoušky stavby dle zákona č.266/94 Sb. a prováděcích předpisů, revize staveb na dráze

 • technický dozor investora při realizaci stavby

 • odborné vedení stavby

 • konzultační a poradenská činnost v oblasti dopravních staveb (posudky, studie, cenové nabídky atd.)

 • zaměření a vypracování situačního plánu vlečky (měření je prováděno totální stanicí SOKKIA-SET 5F)

 • dohledy, prohlídky a měření na vlečce dle zákona č. 266/94 Sb. a prováděcích předpisů (měření geometrické polohy kolejí a výhybek, prohlídky mostů atd.), měření je prováděno rozchodkou firmy RŐBEL

 • průzkumné práce na tratích železničních drah, vyhodnocení, návrh řešení
autor: Eprojekt s.r.o.