home služby reference o firmě kontakt
N.O.R.T - Ing. Karel Smolík
železnice N.O.R.T - Ing. Karel Smolík

Informace o firmě

Problematikou projekce a přípravy realizace železničních staveb jsme se od roku 1984-85 zabývali jako zaměstnanci na půdě Českých drah. Ve sdružení N.O.R.T. jako fyzické osoby působíme od roku 1994. V roce 2000 jsme sídlo firmy v Přerově přemístili do Oseku nad Bečvou, což je obec 7 km vzdálená od původního místa podnikání. Účastník sdružení Karel Smolík je autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, autorizace mu byla udělena ČKAIT ke dni 18.11.1994, je vedený v seznamu autorizovaných osob pod č.1200591.

Naše práce a činnost je zaměřená na novostavby, obnovy a rekonstrukce železničních drah celostátních, regionálních a vleček, provádíme projekci místních a účelových komunikací a zpevněných ploch. Zajišťujeme dodávku kompletní projektové dokumentace v požadovaném stupni včetně navazujících profesí ( zeměměřické práce, elektrotechnické, sdělovací a zabezpečovací technika, statika, vodohospodářské stavby, stavby mostních objektů, geotechnický průzkum, požární ochrana) ve spolupráci s týmem specialistů v příslušných oborech. Dle požadavku investora zajišťujeme kompletní dodávku stavby včetně vlastní realizace novostavby , rekonstrukce a opravy.

autor: Eprojekt s.r.o.